User Settings

Urnaí laethúil - 2013-01-09

Láthair Dé

Is ionann 'bheith i láthair' agus teacht mar atá tú

agus a bheith oscailte don duine eile.

Ag an nóiméad seo, agus mé ag teacht anseo, tá Dia i láthair ag fanacht liom.

Bíonn Dia ann romham i gcónaí, ag iarraidh teagmháil liom,

fiú níos mó ná an cara is dlúithe atá agam

Tógaim nóiméad chun fáiltiú roimh mo Dhia grámhar.

Saoirse

Dá mbá mhian le Dia rud eigin a rá liom, an mbeadh a fhios agam?
Dá mbeadh sé ag iarraidh mo dhúshlán a dhéanamh,
ná mé a chur ar mo shuaimhneas, an dtabharfainn é faoi deara?
Iarraim air cabhrú liom bheith saor ó mo chúraimí pearsanta féin,
agus ullamh leis an méid atá le rá aige a chloisteail.

Tabhair faoi deara

I láthair mo Chruthaitheora caithim súil go macánta
ar na mothúcháin a bhí agam ar feadh an lae,
na buaic agus na bun phointí agus an talamh cothrom.
An féidir liom a thuiscint cá raibh an Tiarna?

Briathar Dé

Marcas 6:45-52

Ansin chuir sé d'fhiacha ar a dheisceabail dul ar bord agus imeacht roimhe go dtí an taobh thall, go dtí Béatsáide, fad a bheadh sé féin ag scaoileadh an tslua uaidh. Tar éis dó iad a chur chun siúil, d'imigh sé faoin sliabh chun guí. Agus nuair a bhí sé déanach, bhí an bád amuigh ar an bhfarraige agus eisean ina aonar ar tír. Ar a fheiceáil dó go raibh siad ar saothar ag na maidí rámha, mar bhí an ghaoth ina gcoinne, tháinig sé chucu, timpeall an ceathrú faire den oíche, agus é ag siúl ar an bhfarraige, agus bhí sé ar tí dul tharstu. Shíl siad gur taibhse a bhí ann agus scread siad amach, mar chonaic siad uile é agus bhíodar buartha. Ach labhair sé leo láithreach agus dúirt leo: "Bíodh misneach agaibh! mise atá ann, ná bíodh eagla oraibh." Tháinig sé isteach sa bhád chucu agus thit an ghaoth. Agus tháinig alltacht thar na bearta orthu, mar níor thuig siad mar gheall ar na builíní, ach bhí a gcroí go dúr.

Smaointí ar Scrioptúir an lae

Active
Default
  • Nuair a chuaigh Íosa faoin sliabh chun guí, níor scair sé le cúraimí an tsaoil, ach a mhalairt: mhéadaigh ar an cheangal a bhí aige leis an lucht beag leanúna a bhí fairis, gur háirithe nuair a bhí siad i mbaol. Sá tráth seo ciúnais agam, iarraim ar Dhia a thaispeáint dom cé hiad siúd ar chóir dom tiontú ina dtreo.
  • Bhí an t-ádh ar na deisceabail: agus iad ag maireachtáil i gcuideachta Íosa agus ag éisteacht lena ghuth. Mar sin féin, bhí daille éigin orthu a chuir bac orthu an teachtaireacht seo Íosa a ghlacadh ina gcroí. Tá mo sciar féin den ádh ormsa chomh maith, lena bhfuil de rudaí maithe agam. Guím nach mbeidh mé dall orthu, ar eagla go n-éireoinn ar nós cuma liom agus míbhuíoch. Cuidigh liom, a Thiarna, meas ceart a chur ar do láithreacht, agus tú faram, i mo shaol.

Comhrá

Cuirim i gcuimhne dom féin go bhfuilim i láthair Dé i gcónaí.
Ansin, samhlaím
Íosa féin ina sheasamh nó ina shuí os mo chomhair amach.
Nochtaim m'intinn
agus rún mo chroí dó.
Déanaim comhrá Leis díreach mar a dhéanfadh cáirde lena
chéile.

Críoch

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh,
Mar a bhí ar dtús, mar
atá anois agus mar a bheas go brách;
Trí shaol na saol.

Amen

Cuireann muid fáilte roimh d’aiseolas faoin bpaidir laethúil. Ba bhreá linn smaointe maidir le cur chun cinn an tsuímh a fháil freisin.

Toggle Music

an suíomh urnaí reatha ag na hIosánaigh Éireannacha